Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Dátum uzávierky: 13. 1. 2011
Program: EkoFond
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov postavených do roku 1984 pre oblasti:
02/ C nevýrobné a verejné budovy
02/ D školy a školské zariadenia

Aktivity: zatepľovanie, výmena okien, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia

Podmienka: vlastný zdroj tepla vykurovania na báze zemného plynu

Uzávierka žiadostí:  13.1.2011

Systém platby: refundácia
    70 % po zrealizovaní diela
    30 % po roku a po predložení bilančných údajov o energetických parametroch budovy

Maximálna výška na 1 projekt: 17 Eur/ m2.

Možnosť podať v rámci 1 projektu viac podprogramov.

Viac informácií ...


Changed at: 2. 12. 2010 12:14 Changed by: tkobela
Created at: 2. 12. 2010 12:14 Created by: tkobela
     
spacer
dummy