Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Fond na podporu umenia - Literatúra
Dátum uzávierky: 22. 2. 2021
Program: Fond na podporu umenia
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.2.2021.
Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Pokyny k podaniu žiadosti


Bližšie informácie nájdete tu:https://www.fpu.sk
 


Changed at: 20. 1. 2021 14:02 Changed by: elovasikova
Created at: 20. 1. 2021 14:02 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy