Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Dátum uzávierky: 1. 3. 2021
Program: Fond na podporu športu
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom výzvy je výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom
utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.

Výzva zverejnená 31.12.2020
Podávanie žiadostí začína od 15.2.2021

Ukončnie podávania žiadostí do  1.3.2021
Oprávnenými žiadateľmi: športové organizácie, obce, VÚC
Min. výška finančného príspevku na jeden projekt: 50.000 EUR
Max. výška finančného príspevku na jeden projekt: 1,5 miliónov EUR
Spolufinancovanie vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov.

Alokovaná suma na túto výzvu je 15miliónov EUR a bude prerozdelená medzi 8 VÚC
v objeme min.10% z celkovej sumy finančných prostriedkov (min. 1,5milióna EUR na každé VÚC).
 

Viac informacií na webstránke fondu na podporu športu.


Changed at: 7. 1. 2021 10:20 Changed by: elovasikova
Created at: 7. 1. 2021 10:20 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy