Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Fond SK-NIC malé projekty
Dátum uzávierky: 15. 10. 2020
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Na výzvu Fond SK-NIC vyčlenil 100.000 EUR. Žiadateľ môže získať podporu v rozmedzí                                od 2.500 EUR - do 10.000 EUR pre jeden projekt. Spolufinancovanie sa nevyžaduje.

Aktuálna výzva zahŕňa tri okruhy tém:
1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné tehchnológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technoloógiách;
2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov);
3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Fond SK-NIC podporuje jednotlivcov, organizácie aj komunity s vysokým potenciálom.

Termín na predloženie žiadosti je 15.október 2020. Viac informácií nájdete na stránke Fondu SK-NIC.


Changed at: 2. 9. 2020 11:03 Changed by: elovasikova
Created at: 2. 9. 2020 11:03 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy