Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kreatívna Európa: výzva „Mediálna gramotnosť pre všetkých (2000)“
Dátum uzávierky: 30. 9. 2020
Program: Kreatívna Európa
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom zverejnenej výzvy v rámci prípravnej akcie podprogramu Media programu Kreatívna Európa je hľadať inovačné stratégie s cieľom informovať občanov o dezinformáciách a podporovať zodpovedné využívanie komunikačných kanálov, ktoré ponúkajú sociálne média. Navrhované nástroje a aktivity predložené v rámci tejto výzvy by mali priamo a nepriamo prospešné pre občanov všetkých vekových skupín, ktorým chýbajú zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti a najmä zručnosti potrebné na kritické vyhodnotenie obsahu prístupného prostredníctvom sociálnych médií.

Celkový rozpočet výzvy je 500 000,- Eur a predpokladaný počet podporených žiadostí 2 až 5. Maximálna miera spolufinancovania zo strany EÚ je 60%.
 
Oprávnení žiadatelia: konzorciá (zoskupenia subjektov)
 
Návrhy môže predložiť jede z nasledujúcich žiadateľov alebo viacerí žiadatelia spoločne:
 
- nezisková organizácia (súkromná alebo verejná);
 
- verejné orgány (národné, regionálne, miestne);
 
- medzinárodné organizácie;
 
- univerzity;
 
- vzdelávacie inštitúcie;
 
- výskumné centrá,
 
- malé a stredné podniky, napr. mediálne organizácie
 
Požiadavky na konzorcium: aby bol návrh na predloženie žiadosti o grant oprávnený, musí byť  predložený konzorciom právnických osôb z najmenej 3 rôznych členských štátov pri zohľadnení geografickej rovnováhy. Cieľom tejto prípravnej akcie je podpora udržateľnej cezhraničnej spolupráce a cezhraničných aktivít. 
 
Termín na predloženie žiadosti je do 30.9.2020.
 
Bližšie informácie sa dočítate na stránke Creative Europe Desk Slovakia (CED Slovakia). CED Slovakia je koordinátorom komunitárneho programu Kreatívna Európa. 

 

 


Changed at: 7. 8. 2020 10:07 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 7. 8. 2020 10:04 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy