Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: SPPravmeTo
Dátum uzávierky: 9. 5. 2019
Program: Grantový program Nadácie SPP
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.
Podporíme projekty zamerané na:
•    Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu
•    Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov
•    Podporu zdravého životného štýlu
•    Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež
•    Podporu ekovýchovy
•    Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
• Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné   fondy, centrá environmentálnej výchovy
• Školské zariadenia: školy (základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné zariadenia
• Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod. 
• Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
 • Obce a mestá 

Výška finančnej podpory:
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 60 000 eur.
Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie  získať na jeden projekt je 1 500 eur.
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 eur.

Uzávierka prihlášok:

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 9. mája 2019, 24.00 h.

Viac informácií tu.


Changed at: 18. 4. 2019 14:12 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 4. 2019 14:12 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy