Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Prechod sociálnych služieb a opatrení sociálnej ochrany detí a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú
Dátum uzávierky: 20. 12. 2018
Program: IROP
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Predmetom výzvy je výstavba, rozširovanie a rekonštrukcia/modernizácia objektov sociálnych služieb a objektov sociálnoprávnej ochrany i sociálnej kurately vrátane vybavenia, ktoré poskytujú svoje služby na komunitnej úrovni. O grant sa môžu uchádzať žiadatelia z oblasti sociálnych služieb či sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac informácii tu.


Changed at: 9. 7. 2018 13:51 Changed by: Patricia Balajova
Created at: 9. 7. 2018 13:51 Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy