Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené vzdelávanie
Dátum uzávierky: 10. 10. 2017
Program: Nadácia Volkswagen Slovakia
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je úspešný grantovy program Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorého cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.
Ciele grantového programu:

 • Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 • Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
 • Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 • Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Žiadateľ:

 • Základné školy;
 • občianske združenia;
 • neziskové organizácie na Slovensku.

Zapojiť sa do grantového programu môžete jednoduchým spôsobom:

 1. Podajte Žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
 2. Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
 3. Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
 4. Zrealizujte víťazný projekt.
 5. Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
 6. Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.

Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017
Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí).

Viac informácii tu.


Changed at: 30. 6. 2017 10:46 Changed by: elovasikova
Created at: 30. 6. 2017 10:46 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy