Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Gesto pre mesto - šport
Dátum uzávierky: 15. 8. 2017
Program: Grantový program Raiffeisen banky
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:

  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú;
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca;
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže;
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite;
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 3. 7. do 15. 8. 2017

HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2017

VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU: 2. 10. 2017

Oprávnení žiadatelia:

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.


Prihláste svoj projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.


Changed at: 30. 6. 2017 10:02 Changed by: elovasikova
Created at: 30. 6. 2017 10:02 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy