Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozprúdime regióny
Dátum uzávierky: 21. 6. 2017
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

ROZPRÚDIME REGIÓNY
Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.
V programe Rozprúdime regióny je možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Celkovo bude rozdelená suma 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.
V rámci programu Nadácia ZSE podporí nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov. Projekty sa predkladajú prostredníctvom jednoduchého online formulára, ktorý sa sprístupní po zaregistrovaní sa do programu.
Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky programu, respektíve do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne Jana Fúseková
mailom: info@nadaciazse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093
 


Changed at: 26. 5. 2017 14:49 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 5. 2017 14:49 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy