Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Technika hrou do základných škôl
Dátum uzávierky: 20. 8. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom projektu ,,Technika hrou do základných škôl" je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť.

Základným školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť sa do projektu, bude poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.
 
V školskom roku 2016/2017 prebiehala pilotná fáza projektu, do ktorej sa zapojilo 38 učiteľov z 18-tich škôl z Bratislavy. V školskom roku 2017/2018 bude projekt rozšírený aj na základné školy v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Prihlásiť sa je nutné prostredníctvom žiadosti najneskôr do 20. 8. 2017.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 22. 5. 2017 10:14 Changed by: Martin Lukac
Created at: 22. 5. 2017 10:13 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy