Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nemčina do materských škôl
Dátum uzávierky: 31. 7. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.

Podporené projekty získajú:
- Školenie pre učiteľov/ky,
- Sadu edukačných pomôcok,
- Príspevok na zakúpenie pomôcok,
- Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.

Ciele grantového programu:
- Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
- Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
- Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
- Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
- Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: september 2017 - jún 2018

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 22. 5. 2017 10:10 Changed by: Martin Lukac
Created at: 22. 5. 2017 10:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy