Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vy rozhodujete, my pomáhame
Dátum uzávierky: 26. 6. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- "Vy rozhodujete, my pomáhame", aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program "Vy rozhodujete, my pomáhame".

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu - "Vy rozhodujete, my pomáhame", aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame". Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma vyše 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu "Nadácia Tesco" a program "Vy rozhodujete, my pomáhame 2017_2". Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou. 

Oprávnenými žiadateľmi sú :

- mimovládne organizácie: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví

- miestna samospráva (mestá a obce), materské a základné školy ako aj iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov - dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt.

Viac informácií, vrátane konkretizácie podporovaných sfér a aktivít, nájdete tu.

 


Changed at: 22. 5. 2017 10:04 Changed by: Martin Lukac
Created at: 22. 5. 2017 10:04 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy