Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantový program ,,Spojme sa pre dobrú vec" v roku 2017
Dátum uzávierky: 22. 5. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

Nadácia Orange preto motivuje aktívnych ľudí, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy či k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2017 vyčlenila 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je 22. mája 2017 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk. Aktivity projektu je potrebné naplánovať od polovice júna do konca októbra 2017.

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky hodnotiaceho procesu nadácia zverejnení po 12. júni 2017.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe nájdete na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

 


Changed at: 24. 4. 2017 10:38 Changed by: Martin Lukac
Created at: 24. 4. 2017 10:38 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy