Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva - Náučné chodníky
Dátum uzávierky: 5. 5. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch
- neziskové organizácie ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Ciele:
- obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
- začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu - organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
- rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
- zvýšiť eko-povedomie

Termín na podávanie žiadostí je 5. máj 2017. Realizácia projektu môže prebiehať v období máj 2017 - jún 2018. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2300 EUR.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Nadácie Volkswagen.

 


Changed at: 19. 4. 2017 10:07 Changed by: Martin Lukac
Created at: 19. 4. 2017 10:07 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy