Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva č. 6/2017 (Fond na podporu umenia)
Dátum uzávierky: 3. 4. 2017
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo
3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec
3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie       
3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 3. apríla 2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií nájdete na webovej stránke Fondu na podporu umenia.

 


Changed at: 6. 3. 2017 12:43 Changed by: Martin Lukac
Created at: 6. 3. 2017 12:43 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy