Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí - Európsky zbor solidarity - zapojenie jednotlivcov
Dátum uzávierky: 17. 3. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Vyčlenená finančná alokácia na spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie je vo výške 14 243 895 EUR. Európska komisia bude v rámci grantu financovať len jednu žiadosť. Zároveň si však vyhradzuje právo nerozčleniť všetky disponibilné finančné prostriedky a vybrať viac ako spomínanú jednu úspešnú žiadosť.

Oprávnenými územiami sú len štátne územia členských krajín EÚ. Oprávnenými žiadateľmi sú orgány vo verejnom sektore, ktoré môžu spolupracovať s ďalšími organizáciami .

V tejto výzve sa o financie môžu uchádzať aspoň päčlenné konzorciá, pričom každý z piatich členov konzorcia musí pochádzať vždy z inej členskej krajiny (to znamená, že tu musí participovať minimálne päť členských krajín EÚ).

Uzávierka podávania žiadostí v rámci tejto výzvy je 17. marca 2017.

Viac informácií, spolu s potrebnými náležitosťami, nájdete tu.

.


Changed at: 13. 2. 2017 11:11 Changed by: Martin Lukac
Created at: 13. 2. 2017 11:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy