Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na prekladanie žiadostí - Integrácia na pracovný trh pre krajiny tretieho sveta
Dátum uzávierky: 30. 3. 2017
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Vyčlenená finančná alokácia na spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie je vo výške 14 200 000 EUR. Európska komisia bude financovať zhruba 5 až 7 žiadostí. Zároveň si však vyhradzuje právo nerozčleniť všetky disponibilné finančné prostriedky.

Oprávnenými územiami sú štátne územia členských krajín EÚ, okrem nich aj Island, Nórsko, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora a Turecko. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné inštitúcie či už na lokálnej, regionálnej či národnej úrovni, rovnako ako aj inštitúcie v sektore práce (ústredia a pod.) či medzinárodné inštitúcie.

V tejto výzve sa o financie môžu uchádzať aspoň štvročlenné konzorciá, pričom minimálne jeden z členov tohto medzinárodného partnerstva musí pôsobiť v jednom z členských štátov EÚ a jeden zas pôsobiť v jednej z kandidátskych krajín pre vstup do EÚ.

Uzávierka podávania žiadostí v rámci tejto výzvy je 30. marca 2017.

Viac informácií, spolu s potrebnými náležitosťami, nájdete tu.

 


Changed at: 13. 2. 2017 10:02 Changed by: Martin Lukac
Created at: 13. 2. 2017 10:02 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy