Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora aktivít zameraných na filmové vzdelávanie
Dátum uzávierky: 2. 3. 2017
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvíjať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti filmového vzdelávania, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky.
 
Projekt by mal byť zameraný najmä na európske filmy.

Prípustné organizácie : iniciatívy zamerané na filmové vzdelávanie a gramotnosť vrátane filmových inštitútov + inštitúcií filmového dedičstva, festivalov, filmových klubov a iných organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti filmového vzdelávania.
 
Uzávierka predkladania projektov je 2. marec 2017.

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke Kreatívnej Európy.

 


Changed at: 7. 2. 2017 14:40 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 2. 2017 14:36 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy