Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov
Program: OP Efektívna verejná správa
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov zefektívniť služby poskytované verejnou správou, a to najmä rozšírením siete klientskych centier, monitorovaním ich činnosti a zavedením systému pravidelného merania spokojnosti s poskytovanými službami verejnej správy.

Oprávnenými žiadateľmi sú : inštitúcie a subjekty VS; združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov; mimovládne a neziskové organizácie; inštitúcie súdneho systému a subjekty verejnej správy zodpovedné za politiky v oblasti justície, mimovládne a profesijné združenia zamerané na oblasť justície.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

 
 


Changed at: 12. 12. 2016 8:54 Changed by: Martin Lukac
Created at: 12. 12. 2016 8:53 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy