Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo - Časť 1
Dátum uzávierky: 17. 1. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Táto výzva je zameraná na zlepšenie kvality vzdelávania prácou a učňovstva podporovaním partnerstiev, ktoré sa zahŕňajú podniky, poskytovateľov OVP, iné relevantné zainteresované strany a sprostredkovateľské organizácie s cieľom rozvíjať relevantnejšie, systematickejšie a udržateľnejšie prístupy prenosom poznatkov a získavaním v edomostí z osvedčených modelov a postupov.

Pre časť 1 (Miestne a regionálne partnerstvá) právnenými žiadateľmi sú : žiadateľ (koordinátor projektu) musí patriť k týmto organizáciám :
— poskytovateľ OVP (na vyššej sekundárnej alebo post-sekundárnej úrovni),
— malý, stredný alebo veľký podnik (verejný alebo súkromný),
— priemyselná, obchodná a remeselná komora alebo obdobne relevantná odvetvová/profesijná organizácia,
— miestny alebo regionálny orgán.

Toto partnerstvo musí pozostávať najmenej z troch plnoprávnych partnerov z aspoň dvoch rôznych krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+. Ich konkretizácia je zverejnená v priloženom dokumente (v poslednom riadku). Okrem toho partnerstvo by malo zahŕňať aspoň 1 zamestnávateľskú a 1 zamestnaneckú organizáciu (sociálni partneri) ako pridružených partnerov.

Oprávnené činnosti : výzva podporuje partnerstvá medzi i) poskytovateľom OVP; ii) malým, stredným a veľkým podnikom (verejným alebo súkromným) alebo komorou alebo inou odvetvovou/profesijnou organizáciou; iii) a miestnym alebo regionálnym orgánom. Cieľom týchto projektov je posilniť partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na rozvoj vzdelávania prácou a učňovstvo v miestnom alebo regionálnom kontexte.Toto partnerstvo by malo zahŕňať organizáciu zamestnávateľov a zamestnancov (sociálnych partnerov) ako pridružených partnerov.

Žiadosti musia byť predložené najneskôr 17. januára 2017 do 12.00 hod. (bruselského času).

Viac informácií nájdete v Úradnom vestníku EÚ na oficiálnej webovej stránke projektu Erasmus+.

 


Changed at: 3. 12. 2016 10:15 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 12. 2016 10:06 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy