Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Dátum uzávierky: 10. 1. 2017
Program: IROP
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

Pre Bratislavský kraj je zo zdrojov EÚ na túto výzvu vyčlenených 8 000 000 eur.

Oprávnení žiadatelia sú :

- okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy (50 % zo zdrojov EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja a 50 % zo štátnych zdrojov)

- obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy) - 50 % zo zdrojov EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja, 45 % zo štátnych zdrojov a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

- mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy) - 50 % zo zdrojov EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja, 45 % zo štátnych zdrojov a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

- subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy) - 50 % zo zdrojov EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja, 40 % zo štátnych zdrojov a 10 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

Termín podania žiadosti je 10. január 2017.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 Changed at: 7. 11. 2016 10:50 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 11. 2016 10:50 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy