Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva č. 1/2017 Fondu na podporu umenia
Dátum uzávierky: 3. 11. 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Podporované podprogramy sú :

1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže
1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie
1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty
1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie
1.6.2 Medziodborové podujatia - Medzinárodné umelecké aktivity
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Viac informácií ohľadom termínov či vyčlenených financií pre konkrétne podprogramy nájdete v zložke na webe Fondu na podporu umenia.

 

 


Changed at: 12. 10. 2016 11:23 Changed by: Martin Lukac
Created at: 12. 10. 2016 11:22 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy