Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Program: IROP
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Jedná sa o otvorenú výzvu (trvajúcu až do vyčerpania vyhradenej finančnej čiastky) na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok od  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorá bude bližšie špecifikovaná v priebehu tohto mesiaca. 

Oprávnení žiadatelia sú : mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy), pričom sa musia nachádzať v ťažiškových osídleniach SR prvej a druhej úrovne - v prípade Bratislavského kraja sa jedná o osídlenie bratislavsko-trnavské.

Financie, vyhradené pre viac rozvinuté ERDF regióny (vrátane Bratislavského kraja) je 880 000 eur.

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 


Changed at: 9. 9. 2016 14:24 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 9. 2016 14:24 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy