Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
Dátum uzávierky: 14. 7. 2016
Oblasť: Zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z .z.

Konečný termín podávania žiadostí je 14. júl 2016.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzania radikalizácie a extrémizmu, ako aj prevencie a pomoc seniorom zameraných na:
• prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,
• predchádzanie radikalizácie a extrémizmu, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,
• preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva – seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu

Minimálna výška dotácie je 1 000 eur, maximálna výška je 25 000 eur.

Viac informácií nájdete tu - pod rovnomenným príspevkom a kliknutím na ,,Viac informácií" hneď pod ním.

 

 


Changed at: 31. 5. 2016 10:14 Changed by: Martin Lukac
Created at: 31. 5. 2016 10:13 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy