Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS
Dátum uzávierky: 14. 7. 2016
Oblasť: Zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3  zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Konečný termín podávania žiadostí je 14. júl 2016.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov (napr. zákon NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov).

Minimálna výška dotácie je 10 000 eur, maximálna výška je 50 000 eur.

Viac informácií nájdete tu - pod rovnomenným príspevkom a kliknutím na ,,Viac informácií" hneď pod ním.


Changed at: 31. 5. 2016 9:38 Changed by: Martin Lukac
Created at: 31. 5. 2016 9:38 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy