Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelená domácnostiam - SIEA otvorila druhú prípravnú fázu
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

SIEA upozorňuje domácnosti
, aby sa neriadili len prvým dojmom z konkrétneho zhotoviteľa, ale dobre zvážila jeho výber, nakoľko do zoznamu budú prijatí všetci žiadatelia. Výber odporúča zhodnotiť prostredníctvom referencií už vykonaných prác daného zhotoviteľa vlastného overenia si vhodnosti navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA ochotne domácnostiam poradia, ako sa zorientovať v problematike.

Národný projekt Zelená domácnostiam pripravila SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem registrácie zhotoviteľov prebieha v súčasnosti aj registrácia oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporená. Už dnes SIEA eviduje viac ako 1400 registrovaných zariadení, ktoré spĺňajú požadované technické parametre. Domácnosti sa vďaka národnému projektu budú môcť uchádzať o podporu na inštaláciu solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a veterných turbín energie v rodinných a bytových domoch. Pilotný národný projekt bude trvať do roku 2018.


Changed at: 27. 11. 2015 10:35 Changed by: Martin Lukac
Created at: 27. 11. 2015 10:35 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy