Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantová výzva ,,Môžu ryby lietať?"
Dátum uzávierky: 30. 11. 2015
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how odexpertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. Kompletnú prihlášku aj s predpísanými prílohami je potrebné poslať do 30. novembra 2015 na emailovú adresu, ktorú nájdete v priloženom informačnom dokumente.

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy "Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.
Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

Hlavný dokument výzvy nájdete tu. Potrebné formuláre zas na tomto odkaze.


Changed at: 27. 11. 2015 10:35 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 10. 2015 20:14 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy