Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora filmových festivalov
Dátum uzávierky: 17. 12. 2015
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

 Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na podprograme MEDIA sa môžu uchádzať o podporu filmových festivalov. Patrí medzi ne i Slovensko. Uzávierka predkladania projektov, v záležitosti filmových festivalov, ktoré sa konajú v období medzi 1. májom 2016 a 31. októbrom 2016, je štvrtok 17. decembra 2015. Uzávierka predkladania projektov, v záležitosti filmových festivalov, ktoré sa konajú v období medzi 1. novembrom 2016 a 30. aprílom 2017, je štvrtok 28. apríla 2016. Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 27. 11. 2015 10:36 Changed by: Martin Lukac
Created at: 15. 10. 2015 23:14 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy