Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zachovanie kultúrnych hodnôt (Raiffeisen banka)
Dátum uzávierky: 30. 11. 2015
Program: Podpora komunít (Raiffeisen banka)
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Kto môže žiadať o finančný príspevok?
- materské, základné a stredné školy,
- hudobné a tanečné krúžky pri základných školách alebo základných umeleckých školách, centrách voľného času či mestských alebo miestnych kultúrnych organizáciách,
- hudobné a tanečné telesá, spolky, kluby či skupiny,
- neziskové organizácie,
- mesto/obec.

 Aké sú kritériá pre výber 3 najlepších projektov, za ktoré môžu občania hlasovať?

Podporené môžu byť projekty zamerané na:
- materiálno-technické vybavenie (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín pod.),
- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá z našej komunity, ako aj ich hostia,
- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies z komunity.

 Ako získať finančný príspevok 1 000 €?
Žiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžete v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky.

Je to jednoduché:
- S pracovníkom pobočky vypíšete jednoduchý elektronický formulár, v ktorom uvediete základné parametre svojho projektu.
- Tým sa projekt zaradí k projektom, z ktorých Raiffeisen banka v každej pobočke vyberie 3 najlepšie.
- Z nich si vyberú sami občania mesta projekt, ktorý získa 1 000 €. Stačí prísť zahlasovať do pobočky.

 Kto môže hlasovať za projekt?
Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v našej pobočke. Hlasovať možno iba raz. Názov vybraného projektu vyhlási banka vo svojich pobočkách nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania. V prípade rovnakého počtu hlasov vyžrebuje banka 1 projekt.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 12. 10. 2015 10:45 Changed by: elovasikova
Created at: 12. 10. 2015 10:45 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy