Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nadácia VÚB rozdelí 80 000 eur pre aktívne komunity
Dátum uzávierky: 30. 9. 2015
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Myšlienkou komunitných projektov je:
 

  •     zlepšenie života na miestnej úrovni,
  •     záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
  •     podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
  •     prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.


Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.


Cieľom programu je:
 

  •     riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
  •     objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
  •     vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.


Oprávnení žiadatelia
 

  •     mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  •     samosprávy.


Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 7. 9. 2015 9:21 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 9. 2015 10:38 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy