Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kreatívna Európa: Podpora online distribúcie - Tuesday, August 04, 2015
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:


EACEA zverejnila výzvu na predkladanie projektov, zameraných na digitálnu distribúciu európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie.

Podporu je možné žiadať na jednu z nasledovných akcií:

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. "On Line Ready" balíkov
Podpora zostavovania a dodania tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšenia ich dostupnosti a vizibility, obzvlášť vo VoD službách v krajinách kde tieto diela nie sú prístupné na žiadnej z distribučných platform.
Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kino a TV distribúcie v najmenej 5 krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA.


Akcia 3: Podpora inovatívnych multiplatformových spôsobov uvádzania filmov
Podpora inovatívnych multiplatformových spôsobov uvádzania jedného alebo viacerých európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút)  do distribúcie v najmenej dvoch krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA.

Uzávierka predkladania projektov:
17. september 2015


Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 6. 8. 2015 8:48 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 8. 2015 8:48 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy