Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Tesco pomáha komunitám
Dátum uzávierky: 15. 7. 2015
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Tesco vyhlasuje prvý ročník grantového programu kolegov Kolegovia pre dobrú vec. V rámci projektu musí byť po splnení viacerých kritérií splnený princíp rozvoja, ochrany a skrášľovania životného prostredia so zapojením komunít. Jedná sa o obnovu a skrášľovanie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, štátnych škôlok a škôl, či o úpravu turistických chodníkov, výsadbu zelene, rozvoj a budovanie cyklistických trás a komunitných záhrad.

Maximálna výška grantu na zabezpečenie realizácie jedného schváleného projektu je 2 000 eur pri zapojení jedného zamestnanca a v prípade zapojenia viacerých (2 a viac) je maximálna výška grantu 3 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je 60 000 eur. Nadácia predpokladá podporu približne 30 až 40 projektov. Uzávierka podávania žiadostí je 15. júl 2015.

Žiadosť o grant môže vypracovať mimovládna organizácia, mesto alebo škola. Je tiež dôležité, aby predložený projekt odporučil a bol v ňom zapojený zamestnanec alebo skupina zamestnancov spoločnosti Tesco ako dobrovoľník, ktorý buď projekt vypracoval alebo sa priamo zapojí do jeho realizácie. Nevyhnutnou súčasťou projektu je odporúčanie zamestnanca Tesco, ktoré napíše zamestnanec priamo do elektronického projektového formulára. 

Viac informácií je k dispozícii tu.


Changed at: 9. 7. 2015 14:10 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 7. 2015 13:58 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy