Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít materských škôl v regióne
Dátum uzávierky: 21. 5. 2015
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

 Bratislavský kraj poskytne aj v tomto roku finančnú dotáciu na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít 

materských škôl v regióne v rámci projektu Naša škôla - náš kraj. Kraj v tomto roku prerozdelí 197 000 Eur. 
Žiadosti o dotáciu môžu obce, mestá a mestské časti podávať do 21.mája 2015. Kto dotáciu z predložených žiadostí získa rozhodne zastupiteľstvo na júnovom rokovaní. 

Changed at: 5. 5. 2015 10:10 Changed by: ebalazovicova
Created at: 5. 5. 2015 10:10 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy