Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu inovácií - Inovačné vouchery
Dátum uzávierky: 31. 10. 2013
Program: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami a podpora oprávnených podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií.

Oprávnení žiadatelia: podnikateľské subjekty (fyzické a právnické osoby), združenia právnických osôb, vysoké školy

Výška dotácie: 3 500 EUR (počet zamestnancov 250 - 500), resp. 10 000 EUR (počet zamestnancov viac ako 500)

Viac informácií: www.siea.sk/uvod-aktuality/c-5286/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-na-podporu-inovacii-inovacne-vouchery/


Changed at: 9. 10. 2013 11:39 Changed by: ebalazovicova
Created at: 9. 10. 2013 11:39 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy