Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelená pre seniorov 2013
Dátum uzávierky: 2. 5. 2013
Program: Nadácia Orange
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: V programe budú podporené zmysluplné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality seniorov a sú zamerané na:
•    vzdelávacie aktivity
•    sebarealizáciu seniorov
•    dobrovoľnícke aktivity
•    integračné aktivity
 

Oprávnení žiadatelia:

•    mimovládne organizácie
•    samosprávy
•    zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť
•    rozpočtové organizácie
 

Finančný príspevok: Celkovo 60 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 EUR.

Viac informácií nájdete vo výzve na http://www.nadaciaorange.sk/media/files/zelena_pre_seniorov_2013_vyzva.pdf a online formulár žiadosti na http://www.nadaciaorange.sk/sk/ziadosti


Changed at: 8. 4. 2013 15:10 Changed by: ebalazovicova
Created at: 8. 4. 2013 15:09 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy