Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zlepšime SPPoločne Slovensko - 2. ročník spustený
Dátum uzávierky: 22. 4. 2013
Program: Zlepšime SPPoločne Slovensko - Nadácia SPP + Ekofond
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlasujú 2. ročník programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a  komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Oprávnení žiadatelia:

  • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
  • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
  • Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
  • Obce a mestá

Výška finančného príspevku:

  • minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 3 000 eur
  • maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 8 000 eur
  • celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 320 000 eur

Viac informácii a prihláška na www.sppolocne.sk.


Changed at: 25. 3. 2013 17:10 Changed by: ebalazovicova
Created at: 25. 3. 2013 17:10 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy