Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva Nadácie Pontis: Športoviská pre seniorov
Dátum uzávierky: 11. 1. 2013
Program: Pozitívna energia pre šport
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporiť zdravý životný štýl seniorov a vytvoriť príležitosti na využitie ich voľného času výstavbou športovísk a miest pre seniorov.

Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie, obce, mestá alebo domovy sociálnych služieb v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji

Výška finančného príspevku: 3000 - 7000 EUR

Viac informácií a online formulár žiadosti na www.darca.sk


Changed at: 10. 12. 2012 17:04 Changed by: ebalazovicova
Created at: 10. 12. 2012 17:01 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy