Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia MK SR 2013: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Dátum uzávierky: 11. 1. 2013
Program: Dotačný systém MK SR
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporiť kultúrnu tvorivosť, voľno-časovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre.

Podprogramy:
7.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
7.2 Edukačné aktivity
7.3 Vznik a prezentácia tvorby
7.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
7.5 Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej
činnosti
7.6 Cyril a Metod a 1150. výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy

Oprávnení žiadatelia: Subjekty v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-20d.html


Changed at: 13. 11. 2012 15:40 Changed by: ebalazovicova
Created at: 13. 11. 2012 15:38 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy