Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Dátum uzávierky: 1. 2. 2013
Program: EkoFond
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Zlepšovanie tepelno-technických vlastností budov, ktoré je základným predpokladom ich energeticky efektívnej a bezpečnej prevádzky. Vzhľadom na existujúcu potrebu obnovy školských a verejnoprospešných budov pokračuje finančná podpora na realizáciu zateplenia a výmeny okien.

Program je určený: školám, školským zariadeniam a verejnoprospešným subjektom

Výška finančnej podpory:

02/C Nevýrobné a verejné budovy – zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov: max 60 000 €/1 projekt
02/D Školy a školské zariadenia - zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov: max 100 000 €/1 projekt

Pričom platí:

02/C1 a D1 Zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie strechy/stropu nad posledným vykurovaným podlažím (sedlové strechy bez využitia
povaly), stropu nad nevykurovaným priestorom a ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi - max 25 €/m2 zatepľovanej plochy
02/C2 a D2 Výmena vonkajších otvorových konštrukcií – nové okná musia mať nainštalované štrbinové vetranie pre výmenu vzduchu i pri zatvorenom okne (pozor: nie okná s mikroventiláciou): max 80 €/m2 plochy vonkajších otvorových konštrukcií

Viac informácií a podmienky pre udelenie finančného príspevku: http://www.ekofond.sk/sites/default/files/02_2012_Podmienky_final.pdf


Changed at: 31. 10. 2012 11:45 Changed by: ebalazovicova
Created at: 31. 10. 2012 11:24 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy