Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu
Dátum uzávierky: 9. 1. 2013
Program: EkoFond
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podpora implementácie progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe.

Program je určený: verejnoprospešným právnickým subjektom a fyzickým osobám - nepodnikateľom

Výška finančnej podpory: príspevok vo výške 50% z oprávnených nákladov projektu inštalácie zariadenia

Viac informácií a podmienky pre udelenie finančného príspevku: http://www.ekofond.sk/sites/default/files/Podmienky_pre_udelenie_financneho_prispevku_pre_program_01_2012_final.pdf


Changed at: 31. 10. 2012 11:45 Changed by: ebalazovicova
Created at: 31. 10. 2012 11:07 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy