Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum uzávierky: 31. 10. 2012
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva operačného programu Bratislavský kraj na Prioritnú os 1 Infraštruktúra, Opatrenie č.1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (Kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09).
Cieľom opatrenia 1.2 je zvýšenie počtu prepravovaných osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.
Oprávnené skupiny aktivít:
• 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému
• 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov
• 1.2.3 Podpora mestskej hromadnej dopravy
• 1.2.4 Informačné zabezpečenie systému

Oprávnení žiadatelia:

  • Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Obce a mestá Bratislavského kraja

Viac informácií o výzve, formuláre žiadostí a príručku pre žiadateľa nájdete na www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=42&page=1.


Changed at: 25. 9. 2012 13:23 Changed by: ebalazovicova
Created at: 25. 9. 2012 13:22 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy