Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora projektov na oživenie tradícií v regiónoch
Dátum uzávierky: 28. 9. 2012
Program: Program Dedičstvo regiónov - Nadácia SPP
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podpora kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.

Oprávnení žiadatelia:

- Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
- Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
- Kultúrne a umelecké zoskupenia (s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové a umelecké spolky, ochotnícke divadlá a pod.
- Obce a mestá - podmienkou je aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou, občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení projektu.

Viac informácií, podmienky, príklady a online formulár nájdete na http://nadaciaspp.sk/index.php?sid=130&lang=sk#top.


Changed at: 27. 8. 2012 9:23 Changed by: ebalazovicova
Created at: 27. 8. 2012 9:22 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy