Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
Dátum uzávierky: 15. 10. 2012
Program: Podpora v lesnom hospordárstve a rozvoji vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Platba je určená na porasty po kalamitách z dôvodu včasného zabezpečenia lesných porastov na holinách po vykonanej náhodnej ťažbe dreva, na zabránenie prudkého odtoku vody z postihnutého územia a tvorbe povodní a obnovenia plnenia všetkých funkcií lesov v čo najkratšom čase.

Oprávnení žiadatelia: podnikatelia hospodáriaci na lesných pozemkoch, ktorých vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva v evidencii podľa §4 ods. 1 zákona o lesoch

Viac informácií: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4778


Changed at: 14. 8. 2012 15:35 Changed by: ebalazovicova
Created at: 14. 8. 2012 15:35 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy