Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ)
Dátum uzávierky: 27. 11. 2012
Program: EkoFond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: podporiť čo najrozsiahlejšiu inštaláciu PTČ, ktoré sú ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi a zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto technológii a jej ekonomických a ekologických výhodách.

Program je určený: právnickým osobám na Slovensku, ktoré nevykonávajú podnikanie, najmä mestám a obciam na Slovensku

Výška finančnej podpory: príspevok na nákup PTČ 60% z ceny resp. 19 200 €

Špeciálna podmienka: povinnosť absolvovať konzultáciu žiadosti u vyzývateľa pred podaním projektu

Viac informácií: www.ekofond.sk/vsetkycs/program-032011-podpora-instalacie-plynovych-tepelnych-cerpadiel/6513

 


Changed at: 13. 8. 2012 17:19 Changed by: ebalazovicova
Created at: 13. 8. 2012 14:22 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy