Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2012 EIF
Dátum uzávierky: 15. 10. 2012
Program: Solidarita a riadenie migračných tokov
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporovať úsilie Slovenskej republiky umožňovať štátnym príslušníkom tretích krajín, s rozdielnym ekonomickým, sociálnym, kultúrnym, náboţenským, jazykovým a etnickým pôvodom, splniť podmienky na udelenie pobytu a zjednodušiť ich integráciu do našej spoločnosti.

Oprávnení žiadatelia:

- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

- mimovládna organizácia

- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia

- iné inštitúcie zriadené osobitnými zákonmi neziskového charakteru

Informačné stretnutie pre žiadateľov: 10. septembra 2012 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.

Uzávierka: 15. októbra 2012

Viac informácií: http://www.minv.sk/?eif_vyzva


Changed at: 13. 8. 2012 13:44 Changed by: ebalazovicova
Created at: 13. 8. 2012 13:42 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy