Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Budovanie kapacít mimovládneho sektora - SAMRS
Dátum uzávierky: 4. 7. 2012
Program: SLOVAK AID
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Čo: Projekty oficiálnej rozvojovej pomoci budovanie kapacít mimovládneho sektora

Ciele:

  • Podpora dialógu a partnerstva s organizáciami občianskej spoločnosti pri tvorbe a realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci SR
  • Získavanie podpory verejnosti a rozhodovateľov pre rozvojovú pomoc, zvýšenie verejnej informovanosti

Uzávierka: 4 júla 2012 do 12.00

Kde: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava

Maximálna výška schválenej žiadosti (dotácie): 40 000,00 €


Changed at: 14. 6. 2012 16:13 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 14. 6. 2012 16:05 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy