Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Oficiálna rozvojová pomoc SlovakAid
Dátum uzávierky: 24. 2. 2012
Program: SlovakAid
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

KEŇA http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-01.pdf  

JUHOSUDÁNSKA REPUBLIKA http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-02.pdf 

AFGANISTAN http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-03.pdf 

Krajiny Západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónska republika, Čierna Hora, Srbsko) http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-03.pdf 

Krajiny východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-03.pdf 

Krajiny južného susedstva EÚ (Egypt, Tunisko)  http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-03.pdf 

Zapájanie podnikateľskej sféry do rozvojovej spolupráce (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko, Keňa, Ukrajina) http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/Vyzva-SAMRS-2012-07.pdf

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby a fyzické osoby, podnikatelia podieľajúci sa na oficiálnej rozvojovej pomoci, registrované v SR, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v §10a ods. 1 Zákona 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a jeho doplnení v znení neskorších predpisov.

Dĺžka realizácie projektu: Minimálne 6 mesiacov. Maximálne 36 mesiacov. Začiatok realizácie projektu je najneskôr 3 mesiace po podpise zmluvy medzi SAMRS a oprávneným žiadateľom. 

Forma pomoci: financovanie formou zálohových platieb podľa zmluvy so žiadateľom

Hodnoty pomoci: Keňa celkový objem zdrojov : 1 200 000 € Maximálna výška schválenej žiadosti: 300 000 €
JUHOSUDÁNSKA REPUBLIKA
celkový objem zdrojov : 800 000 € Max na jednu žiadosť: 200 000 €
AFGANISTAN
celkový objem : 600 000 € Max na 1 žiadosť v zdravotníctve a vzdelávaní 300 000 € a v Poľnohospodárstve a rozvoji vidieka 200 000 €
KRAJINY ZÁPADNÉHO BALKÁNU:
celkový objem zdrojov : 550 000 € Max na jednu žiadosť: 100 000 €
KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA EÚ celkový objem : 450 000 € Max na 1 žiadosť: 100 000 €
KRAJINY JUŽNÉHO SUSEDSTVA EÚ Celkový objem : 300 000 € Max na jednu žiadosť: 100 000 €
ZAPÁJANIE PODNIKATEĽSKEJ SFÉRY DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE: celkový objem: 2 600 000 € Max na 1 žiadosť: 300 000 € 

Termín podania výzvy: 22. februára 2012 do 24. februára 2012 

Termín uzavretia výzvy: do 24. februára 2012 do 15:00 hod


Changed at: 30. 1. 2012 8:28 Changed by: tkobela
Created at: 30. 1. 2012 8:13 Created by: tkobela
     
spacer
dummy