Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvíjame občiansku identitu
Dátum uzávierky: 6. 5. 2011
Program: Nadácia Intenda
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva pre tretie grantové kolo v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu.

Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2011 alokovaná suma 65 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur.

O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktorých projekty budú zamerané na posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote či posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti. Podporené môžu byť napríklad kampane vedúce zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identite, projekty vzdelávania k občianstvu, verejné diskusie a diskusné kluby, publikácie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií a pod.

Žiadosti je potrebné podať do 6. mája 2011.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektový formulár žiadosti nájdete tu


Changed at: 6. 4. 2011 13:45 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 4. 2011 13:45 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy