Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené obce 2011
Dátum uzávierky: 15. 5. 2011
Program: Grantový program Nadácie Dexia banky Slovensko
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Program sa zameriava na podporu projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívnu starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a na podporu separácie komunálneho odpadu.
Oprávnení žiadatelia:
- obce a mestá;
- školy a školské zariadenia;
- mimovládne organizácie.
Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt v každom grantovom programe.

V grantovom programe Zelené obce 2011 nadácia v roku 2011 prerozdelí sumu 25 000 EUR

Termín na preloženie žiadostí: do 15.mája 2011

Všetky žiadosti musia byť riadne podané cez webový portál www.Darca.sk, kde nájdete aj viac informácii o grantovom programe.


Changed at: 6. 4. 2011 12:11 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 4. 2011 12:10 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy